MENU
Regnskaber

Akademifag: Skatteret

Deltagelse i Skatteret er en unik mulighed for et grundlæggende kompetenceløft i arbejdet med skatteregnskaber.

Målgruppe

Kurset henvender sig til økonomi- og revisorassistenter, der ønsker en grundlæggende viden om det skatteretslige område.

Udbytte

Du får grundlæggende viden om direkte skatter samt om de primære retskilder.

Vægten bliver lagt på lovgivningen inden for beskatning af fysiske personer, hvor du får viden om skattemyndighedernes organisation og arbejde og indkomstskattesystemets virkemåde. Du opnår færdigheder, der gør dig i stand til at vurdere almindeligt forekommende situationer omkring den subjektive skattepligt for fysiske personer samt opgørelse af den skattepligtige indkomst for en fysisk person, lønmodtager såvel som selvstændig erhvervsdrivende.

Indhold og form

Vi arbejder med følgende emner:

 • Retskilder
 • Skattemyndighedernes organisation, arbejde og klagesystemet
 • Indkomstbegreber og skatteberegning
 • Erhvervsindkomst
 • Virksomhedsskatteloven
 • Driftsomkostninger og driftstab
 • Renter
 • Gaver
 • Lønmodtagerens lønindkomst og fradrag
 • Subjektiv skattepligt
 • Intro til kapitalgevinstbeskatning og realisationskriterier
 • Aktieavance og udbytte
 • Afskrivningsloven
 • Fast ejendom, indtægter og udgifter samt gevinster og tab (ejendomsavance)
 • Kursgevinstloven

Kurset består af 8 undervisningsdage, en kort projektopgave samt en mundtlig eksamen på ca. 25 minutter. Undervisningen er i høj grad dialog-baseret med udgangspunkt i cases og øvelsesopgaver.

Du skal påregne en del tid til at læse pensum og forberede dig mellem kursusdagene. Faget giver 10 ECTS-point og udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Midt Vest.

Underviser

Torben Buur, partner, advokatfirmaet DAHL.
Torben har speciale i skatteret, selskabsret og virksomhedsoverdragelser samt krydsfeltet mellem disse discipliner. Skatteretligt beskæftiger Torben Buur sig med såvel skatteproces som skatterådgivning i bred forstand. Han underviser på HD og HA i skatteret samt forestår løbende kurser herom for primært revisorer.

Pris

15.900 kr. (ekskl. moms) pr. deltager. Minimum 14 deltagere. Mange deltagere vil være berettiget til at søge tilskud - læs mere på svu.dk

Kurset er ikke datosat

Er du interesseret i kurset? Tag kontakt til os - så giver vi dig besked, når vi er klar med nye datoer.

Send mail

Kontakt

Elin Aarestrup Sørensen
Elin Aarestrup Sørensen
Konsulent, Uddannelse
Education

SVU

Hvis du er berettiget til SVU er det muligt at opnå økonomisk støtte til efter- eller videreuddannelse. 
Læs mere her

Er du interesseret i faget?

Kontakt Elin Aarestrup Sørensen, uddannelseskonsulent, SEGES

Luk

Start din søgning her

 • Søgning gav ingen resultater, prøv igen