MENU
Samtale mellem konsulenter
Netvæk om Familiejura i landbruget

Familiejura i landbruget

Netværket er for rådgivere i DLBR, som aktivt arbejder med familiejura i landbruget.

Målgruppe

Netværket henvender sig til rådgivere indenfor DLBR-samarbejdet, der arbejder aktivt med familiejura i landbruget.

Dit udbytte

Netværket giver dig viden om familie- og arveret, så du kan levere en mere målrettet rådgivning til dine kunder indenfor disse områder.

Vi tilbyder:

 • Undervisning af højeste kvalitet inden for familie- og arveret i forhold til landbrugsrelevante emner
 • Undervisning ved indlægsholdere i og uden for DLBR
 • Tid til diskussion
 • Faglig sparring og feedback på dine problemstillinger fra kolleger i DLBR og specialister fra SEGES
 • Et fortroligt rum for erfaringsudveksling
 • Netværk med andre konsulenter, der arbejder aktivt med familie- og arveret i DLBR

Form

 • Der er tale om et nyetableret netværk, som blev startet op i 2016.
 • I 2017 afholdes et årligt kursus af 2 dages varighed med en kombination af undervisning i aktuelle emner indenfor familie- og arveret ved indlægsholdere i og udenfor DLBR samt arbejde med ”Egne sager”, som er beskrevet her.
 • Kurser udvikles på baggrund af deltagernes ønsker og behov.
 • Kurser afholdes på et virksomhedsneutralt sted.
 • Kurser planlægges af SEGES.
 • Personlig invitation via mail til kurset.
 • Den samme gruppe af konsulenter inviteres hver gang, så deltagerne lærer hinanden at kende, og der rent fagligt er mulighed for at bygge oven på tidligere behandlede emner, diskussioner og erfaringsudveksling.

Tilmelding

Netværket er åbent for nye deltagere, da netværket fortsat er i en opstartsperiode.


This contact box currently has no contact specified or has an unknown contact specified. Edit component properties to specify a contact.

Tilmelding

Birgit Winther Sørensen
Birgit Winther Sørensen
Afdelings & projektkoordinator
Ledelse & Økonomi

Pris 
Prisen beregnes specifikt for hvert kursus på baggrund af de udgifter, der er forbundet med det enkelte kursus – særligt i forhold til honorar til undervisere. Det bestræbes at reducere prisen, i det omfang det er muligt.

Prisen forventes på niveau med kurser inden for andre betalende netværk, der udbydes af Erhvervsjura. 

tilmeld dig netværket

Send en mail med dine kontaktinfo til Birgit Winther Sørensen

Luk

Start din søgning her

 • Søgning gav ingen resultater, prøv igen