MENU

Akademifag: Lean ledelse, Brønderslev

Når du kombinerer lean og din faglighed, uafhængig af hvilken baggrund du har, skaber du effekt i landbrugsvirksomheden både på kort og langt sigt.

Målgruppe

Kurset henvender sig til rådgivere samt ejere og driftsledere i landbrug og andre primære erhverv. Du skal som minimum have en erhvervsuddannelse for at kunne deltage.

Udbytte

Du vil opleve, hvordan lean skaber team-ånd, motiverede medarbejdere og en fælles retning mod jeres mål med nogle simple værktøjer.

Resultatet er i næsten alle tilfælde mindre tidsforbrug og gladere og mere motiverede medarbejdere.

Efter endt uddannelse:

  • Er du eksamineret i lean og kan igangsætte lean-aktiviteter, der bidrager til bedre kommunikation og mere motiverede medarbejdere.
  • Har du et dybdegående indblik i lean og principperne, der ligger bag.
  • Kan du afdække og bearbejde værdistrømme, flow og spild-typer i virksomheden.
  • Kan du håndtere nedenstående værktøjer:

Planlægningstavlen/weekplaner, der bruges til planlægning af næste uges arbejdsopgaver. Den skaber synlighed og gør det fleksibelt at ændre eller tilføje arbejdsopgaver

Forbedringstavle og tavlemøde, hvor medarbejderne bliver motiveret til at komme med forbedringer i arbejdsgange samtidig med at virksomhedens mål bliver synlige for alle

5S, som er en forkortelse af ”fem steps” til at opnå system og orden. Med værktøjet 5S organiseres et arbejdsområde, og man slipper for rod og fastholder orden fremover

Værdistrømsanalyse, som skaber værdi, nedsætter omkostninger og øger indtjeningen på udfordrende områder i virksomheden. Den fremmer motivationen for forbedringer og reducerer spild

TPM, som systematiserer forebyggende vedligehold af maskiner til både mark og stald. Øger kapacitetsudnyttelsen og bidrager til en stabil produktion

Kanban, som er et værktøj, der hjælper til med at styre indkøb, så man aldrig står og mangler noget eller får bestilt forkerte varer eller mængder hjem

Målstyring og målnedbrydning "Hoshin Kanri", som hjælper virksomheden med at styre efter konkrete mål og ikke mindst nå de opsatte mål

Form og indhold

Efter teoretisk introduktion til lean-værktøjerne arbejder vi med værktøjerne i praksis i landbrugsvirksomheder. Vi kommer ind på motivation af medarbejdere, og hvordan vi kommunikerer og etablerer forbedringskultur.

Læringen sker løbende og ud fra dine konkrete behov.

Litteratur 

Følgende to bøger samt artikler danner det primære grundlag for undervisningen:

  • "Den gode leanleder – vejen til robust drift og forbedringskultur”.
  • "Lean i kvægbruget”. Bogen behandler lean i landbruget og principperne i en let tilgængelig form.

I undervisningen inddrager vi eksempler fra alle driftsgrene.

Uddannelsen svarer til akademifaget Lean ledelse i praksis, som er et fagmodul i Akademiuddannelsen i Ledelse. Faget svarer til 10 ECTS point. Det består af 7 kursusdage, mundtlig eksamen (herunder forberedelse i form af en mindre opgave) - alt sammen fordelt over 8 uger.

Undervisningsdatoer

4/3 + 9 og 10/3 + 23 og 24/3 + 2/4 + 16/4

Eksamen: 23/4

SVU

Hvis du er berettiget til SVU, kan din arbejdsgiver opnå en refusion på 501 kr. pr. dag, hvor du har fri til at deltage i selve uddannelsen, læse pensum, træne værktøjer m.v. Du og din arbejdsgiver bestemmer selv, hvor mange dage du har fri. Et forslag kunne være 11 dage (7 kursusdage, 1 dag til eksamen og 3 dage til forberedelse og træning af værktøjer), hvilket giver en refusion på 5.511 kr.

Du må højst have afsluttet en erhvervsuddannelse(fx faglært landmand, agrarøkonom el. lign.) for at kunne få SVU. Er du selvstændig, kan du også søge om SVU. 

Læs mere om, hvad der skal til for at være berettiget til SVU og se den aktuelle tilskudssats på www.svu.dk.

Yderligere oplysninger

Uddannelsen bliver udbudt i samarbejde med LandboNord

Fakta om kurset

Startdato:   4. marts 2020
Frist:   18. februar 2020
Adresse:   LandboNord, Brønderslev
Erhvervsparken 1
9700 Brønderslev
Pris:  16.300 kr. (ekskl. moms)

Tilmeld dig her Hent programmet her

Praktisk info

Elin Aarestrup Sørensen
Elin Aarestrup Sørensen
Konsulent, Uddannelse
SEGES Akademi

Tilmeld dig kurset

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen