MENU

Revision og årsrapport - akademifag

Faget svarer til en arbejdsbelastning på 10 ECTS. Det består af 8 undervisningsdage, udarbejdelse af en projektopgave samt en mundtlig eksamen på ca. 25 minutter. Derudover skal du påregne en del tid til at forberede dig op til kursusdagene. Deltagelse i Revision og årsrapport er en unik mulighed for et grundlæggende kompetenceløft i dit arbejde med regnskaber og revision.

Tid og sted

9. og 10. september 2020

16. og 17. september

28. september

9. oktober

20. og 21. oktober

Eksamen 29. oktober 2020

Sted: Velas, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til økonomi- og revisorassistenter, der ønsker at udbygge sine kompetencer indenfor det revisions- og regnskabsfaglige område.

Udbytte

Du får et overordnet kendskab til Årsregnskabsloven og med hjælp i regnskabsvejledningen bliver du i stand til selv at udarbejde en årsrapport for en klasse A og B virksomhed.

Du bliver endvidere i stand til at deltage i revisionsplanlægning, udvælge væsentlige og risikofyldte regnskabsposter samt udføre konkrete revisions- og rewiewhandlinger for de mest almindelige regnskabsposter, der kendetegner landbrugsvirksomheder, herunder bl.a. besætninger, beholdninger og rettigheder.

Du får også indsigt i udformningen af konklusion på revisionsopgaven (revisorpåtegningen), herunder de forskellige erklæringstyper som revisor kan afgive.

Du får viden om:

  • Årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A og B
  • De mest almindelige bestemmelser i Revisorloven, som er styrende for revisors arbejde
  • Overordnet kendskab til regnskabsvejledningen og relevante revisionsstandarder.

Du får færdigheder til:

  • At kunne planlægge en revision/review med udarbejdelse af planlægningsnotat med identifikation af væsentlige og risikofyldte områder og forslag til niveau for væsentlighed
  • At foretage konkrete revisions- og reviewhandlinger
  • At kunne konkludere på de udførte revisions- og reviewhandlinger og derudfra udarbejde forslag til revisionspåtegning og protokollater.

Pris

Kursusafgiften pr. deltager er:

Ved 10-15 deltagere: 14.500 kr. elskl. moms pr. deltager

Ved 16-20 deltagere: 12.300 kr. ekskl. moms pr. deltager

Ved 21-25 deltagere: 10.900 kr. ekskl. moms pr. deltager

Hertil kommer udgifter til forplejning de 8 undervisningsdage, evt. overnatning mellem kursusdagene og litteratur.

Det er muligt at søge SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) og Omstillingsfond, hvis du højst har en erhvervsuddannelse. Du kan læse mere ved at trykke på "Hent programmet her" til højre på siden.

Undervisere

Jens Faurholt, reg. revisor. Har mere end 20 års erfarling med revision og rådgivning af små og mellemstore virksomheder. Jens har en stor og veludbygget videnbase at trække på, når det gælder revision af regnskab og rådgivning. Herudover har han erfaring med at udvikle kvalitetsstyringssystemer og disses anvendelse i revisionsvirksomheder.

Fakta om kurset

Startdato:   9. september 2020
Frist:   4. september 2020
Adresse:   velas, Horsens
Erhvervsbyvej 13
8700 Horsens
Pris:  14.500 kr. (ekskl. moms)

Tilmeld dig her Hent programmet her

Fagligt ansvarlig

Karen Tegllund
Karen Tegllund
Chefkonsulent, kompetenceudvik
SEGES Akademi

Tilmeld dig kurset

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen