MENU

Skatteret - akademifag

Faget svarer til en arbejdsbelastning på 10 ECTS. Det består af 8 kursusdage, kort projektopgave samt en mundtlig eksamen på ca. 25. minutter. Du skal påregne en del tid til at forberede dig op til undervisningsdagene samt læse pensum. Deltagelse i Skatteret er en unik mulighed for et grundlæggende kompetenceløft i arbejdet med skatteregnskaber.

Tid og sted

17. august

18. august

27. august

1. september

7. september

11. september

15. september

29. september

Eksamen: 7. oktober

Alle undervisningsdage og eksamen holdes hos SAGRO, Majsmarken 1, Billund

Målgruppe

Kurset henvender sig til økonomi- og revisorassistenter, der ønsker en grundlæggende viden om det skatteretslige område.

Udbytte

Du får grundlæggende viden om direkte skatter samt om de primære retskilder.

Vægten bliver lagt på lovgivning indenfor beskatning af fysiske personer, hvor du får viden om skattemyndighedernes organisation og arbejde og indkomstskattesystemets virkemåde. Du opnår færdigheder, der gør dig i stand til at vurdere almindeligt forekommende situationer omkring den subjektive skattepligt for fysiske personer samt opgørelse af den skattepligtige indkomst for en fysisk person, lønmodtager såvel som selvstændig erhvervsdrivende.

Indhold

Vi arbejder med følgende emner:

 • Retskilder
 • Skattemyndighedernes organisation, arbejde og klagesystemtet
 • Indkomstbegreber og skatteberegning
 • Erhvervsindkomst
 • Virksomhedsskatteloven
 • Driftsomkostninger og driftstab
 • Renter
 • Gaver
 • Lønmodtagerens lønindkomst og fradrag
 • Subjektiv skattepligt
 • Intro til kapitalgevinstbeskatning og realisationskriterier
 • Aktieavance og udbytte
 • Afskrivningsloven
 • Fast ejendom, indtægter og udgifter samt gevinster og tab (ejendomsavance)
 • Kursgevinstloven

Pris

Kursusafgiften pr. deltager er:

Ved 12-16 deltagere: 14.900 kr. ekskl. moms pr. deltager

Ved 17-21 deltagere: 13.800 kr. ekskl. moms pr. deltager

Ved 22-25 deltagere: 12.700 kr. ekskl. moms pr. deltager

Hertil kommer udgifter til forplejning og litteratur.

Hvis du højst har en erhvervsuddannelse kan du søge SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) og Omstillingsfond. Læs mere i beskrivelsen ved at klikke på "Hent  programmet her" til højre på siden.

Undervisere

Torben Buur, partner, advokatfirmaet DAHL. Torben har speciale i skatteret, selskabsret og virksomhedsoverdragelser samt krydsfeltet mellem disse disipliner. Skatteretligt beskæftiger Torben Buur sig med såvel skatteproces som skatterådgivning i bred forstand. Han underviser på HD og HA i skatteret samt forestår løbende kurser herom primært for revisorer.

Fakta om kurset

Startdato:   17. august 2020
Frist:   1. juli 2020
Adresse:   SAGRO, Billund
Majsmarken 1
7190 Billund
Pris:  14.900 kr. (ekskl. moms)

Tilmeld dig her Hent programmet her

Fagligt ansvarlig

Karen Tegllund
Karen Tegllund
Chefkonsulent, kompetenceudvik
SEGES Akademi

Tilmeld dig kurset

Luk

Start din søgning her

 • Søgning gav ingen resultater, prøv igen