MENU

Akademifag: Økonomistyring i praksis, Østjylland

Økonomistyring er summen af alle de beslutninger, du træffer i din dagligdag – i stalden, marken og på kontoret. Som deltager på Økonomistyring i praksis lærer du en række konkrete værktøjer og modeller, der hjælper dig til at skabe overblik over, hvordan forskellige beslutninger påvirker det økonomiske råderum i din virksomhed.

Udbytte

Du får en solid base af teoretisk viden om erhvervsøkonomi, som du lærer at omsætte til praktisk brug i dit dagligearbejde. Dermed bliver du i stand til altid at være på forkant – og til aktivt at træffe gode og vel-overvejede beslutningervedrørende driften og økonomien i din virksomhed.

Du bliver bedre til at prioritere, optimere, skabe udvikling i virksomheden og i det hele taget sikre, at der rent faktisk erpenge til det, du gerne vil.

Og når du har styr på de forskellige økonomiske sammenhænge i din virksomhed, er du bedre rustet til den løbendedialog med for eksempel driftsøkonomi-rådgiveren og bankrådgiveren

Målgruppe

Økonomistyring i praksis er målrettet såvel ejere af virksomheder som mellem-/driftsledere. Hvis du er driftsleder, skal du have adgang til regnskaber og budgetter for den virksomhed, du er ansat i.

Du skal som minimum have en erhvervsuddannelse for at kunne deltage.

Form og indhold

Forløbet består af 8 undervisningsdage + en eksamensdag, fordelt over ca. 8 uger. Forud for eksamen har du lavet en to-siders opgave om en aktuel økonomisk problemstilling. Opgaven danner udgangspunkt for samtalen under eksamen.

Overordnet set er der fokus på sammenhængene mellem de teoretiske modeller og det praktiske arbejdemed økonomistyring.

Du lærer at identificere og analysere, hvordan økonomien i virksomheden hænger sammen medde valg, du eller dine medarbejdere træffer i det daglige.

Du lærer at bruge en række konkrete beregningerog modeller, blandt andet i forhold til:

INVESTERINGER OG RENTABILITET
Kan det betale sig at investere i en ny maskine, anlægeller i nye arbejdsmetoder? Hvilken løsning skal jeg vælge? Hvornår har en investering tjent sighjem igen?

FINANSIERING
Hvordan kan min investeringfinansieres? Hvilke typer finansiering giver bedst mening i mit tilfælde? Hvordan håndterer jeg eventuelle usikkerheder?

KPI (KEY PERFORMANCE INDICATOR)
Hvordan kan jeg bruge KPI’er til at styre og optimerebedriften, for eksempel nedbringe omkostningertil vedligehold m.m.?

LIKVIDITET Hvordan kan jeg løbende arbejdemed de økonomiske sammenhænge i minvirksomhed for at sikre, at jeg har penge til det,jeg gerne vil?'

RAPPORTERING TIL BANK, BESTYRELSE EL. LIGN.
Hvilke nøgletal er relevante at fremlægge osv.?

Forberedelse

Excel bliver brugt en del under forløbet. Derfor får du et ½-dags grundlæggende Excel-kursus forud for forløbet - gratis for alle deltagere. Ønsker du at deltage i dette, skal du oplyse det, når du tilmelder dig.

Deltagere skal medbringe en bærbar PC til undervisningen.

Tid og sted

Introduktion til Excel (for uøvede Excel-brugere)19/10, 2020

Undervisningsdatoer, 2020:

  • 2/11
  • 3/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 17/11
  • 24/11
  • 1/12
  • 8/12

Eksamen: 15/12 eller 16/12

OBS. Uddannelsen afholdes hos Velas - på skift i Horsens, Søften og Viborg

SVU

Hvis du er berettiget til SVU, kan din arbejdsgiver opnå en refusion på 501 kr. pr. dag, hvor du har fri til at deltage i selve uddannelsen, læse pensum m.v. Du og din arbejdsgiver bestemmer selv, hvor mange dage du har fri. Et forslag kunne være 12 dage (8 kursusdage, 1 dag til eksamen og 3 dage til forberedelse og opgaveskrivning), hvilket giver en refusion på ca. 6.000 kr.

Du må højst have afsluttet en erhvervsuddannelse for at kunne få SVU. Er du selvstændig, kan du også søge om SVU.

Læs mere om, hvad der skal til for at være berettiget til SVU og se den aktuelle tilskudssats på www.svu.dk

Yderligere oplysninger

Uddannelsen bliver udbudt i et samarbejde mellem SEGES Akademi, Velas og Erhvervsakademi Aarhus. 

Fakta om kurset

Startdato:   2. november 2020
Frist:   28. september 2020
Adresse:   velas, Horsens
Erhvervsbyvej 13
8700 Horsens
Pris:  14.500 kr. (ekskl. moms)

Tilmeld dig her Hent programmet her

Praktisk info

Elin Aarestrup Sørensen
Elin Aarestrup Sørensen
Konsulent, Uddannelse
SEGES Akademi

Tilmeld dig kurset

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen