MENU

Møder: Husdyrafgørelser og aktualitet

SEGES Erhvervsjura, team Miljøjura tilbyder møder med gennemgang af afgørelser af relevans for husdyrområdet, herunder særligt nye afgørelser fra domstole og nævn. Derudover gennemgås og drøftes i plenum aktuelle emner af interesse for husdyrområdet.

Møderne afholdes seks gange årligt á 1 times varighed.

TILMELDING: Du tilmelder dig til møderne i 2021 ved at kontakte fagligt ansvarlig Stefanie Sommer Abild, SEGES på tlf. 8740 5535 eller mail stsa@seges.dk

Tid og sted

Første møde afholdes torsdag den 11. marts 2021 kl. 10-11.

Du deltager via Microsoft Teams. Link sendes til deltagerne senest dagen før.

Målgruppe

Møderne henvender sig til miljøkonsulenter og andre konsulenter med interesse for husdyrområdet.

Møderne er forbeholdt rådgivere i Dansk Landbrugsrådgivning (DLBR).

Udbytte

Du får:
• Indsigt i aktuelle afgørelser af betydning for arbejdet med bl.a. husdyrgodkendelser og tilladelser, tilsyn med virksomhed, mv.

• Mulighed for at deltage i debat og få afklaringer om aktuelle emner

Form og indhold

Vi arbejder med: 
• Afgørelser af betydning for husdyrreguleringen, dvs. nævnsafgørelser, domme fra danske domstole, mv.
• Aktuelle emner inden for husdyrreguleringen

Formen er 40 minutter med oplæg fra SEGES Erhvervsjura, team Miljøjura og 20 minutters erfaringsudveksling og afklaringer vedrørende aktuelle emner.

Indsend aktuelle emner
Send dine ønsker til aktuelle emner til drøftelse senest en uge før mødet til Stefanie Sommer Abild, stsa@seges.dk.

Undervisere

• Stefanie Sommer Abild, specialkonsulent, SEGES Erhvervsjura, team Miljøjura 

• Line Maagaard, specialkonsulent, SEGES Erhvervsjura, team Miljøjura

• Andre undervisere efter behov

Pris

Kr. 2.350 (ekskl. moms) pr. deltager pr. år, som dækker seks møder á 1 times varighed.

Beløbet indkræves pr. faktura forud for første møde.

Tilmeldingsinfo

Du tilmelder dig til 6 møder á 1 times varighed i 2021 ved at kontakte fagligt ansvarlig Stefanie Sommer Abild, tlf. 8740 5535 eller mail stsa@seges.dk

Din tilmelding er bindende.

Fakta om kurset

Startdato:   31. december 2021
Frist:   Endnu ikke fastsat
Adresse:   Microsoft Teams (online)
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N.
Pris:  2.350 kr. (ekskl. moms)

Tilmeld dig her

Fagligt ansvarlig

Stefanie Sommer Abild
Stefanie Sommer Abild
Specialkonsulent
Erhvervsjura

Praktisk info

Merethe Egelund Olsen
Merethe Egelund Olsen
Seniorkonsulent, Uddannelse
Education

Tilmeld dig kurset

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen