MENU
Økologisk landskab
frank-w-oudshoorn

Frank W. Oudshoorn

Specialkonsulent | Økologisk planteavl og bæredygtighed

Økologi Innovation

+45 8740 5513

+45 2093 8700

frwo@seges.dk

Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N

Økologi og bæredygtighed

Som økologisk landmand skal man kunne leve op til forbrugernes forventninger til bæredygtig produktion. I sit arbejde med økologi og bæredygtighed, er Frank W. Oudshoorn med til at sikre en udvikling mod et mere bæredygtigt landbrug. – Som økologisk producent, skal man spare på ressourcer såsom energi, vand og mineraler, og den økologiske produktion skal også være med til at begrænse klimaforandringer. Da bæredygtighed ikke kun handler om miljø, arbejder Frank med metoder til helhedsvurderinger og metoder til implementering af resultaterne. Det kan eksempelvis være i form af en samlet strategi for hele bedriften kombineret med målrettet beslutningsstøtte, som giver mulighed for en målrettet indsats og en bevist omfordeling af landmandens prioriteringer.

Teknologi og bæredygtighed

Mekaniske ukrudtsløsninger, automatisk data opsamling og håndtering, autostyring og GPS positionering, samt præcisionsoperationer er i fokus på økologiske bedrifter. Disse nye teknologiske muligheder, der forbedrer effektiviteten i produktionen, bliver dog ofte taget i brug på bedrifterne, uden der er lavet en helhedsanalyseanalyse af, om det er bæredygtigt. Hvis den nye teknik er for dyr, eller svær at forene med dagligdagen, kan det have negative konsekvenser for økonomien, eller ødelægge faste aftaler med medhjælpere. Ligeledes er det ikke alle nye teknologier, der serviceres godt nok, og man kan risikere at spilde kostbar tid på at forsøge at tolke data udtræk. Frank kan hjælpe med en teknologivurdering og sørge for gennemførlighed af projektet.

International erfarings udveksling

Frank har stor erfaring med internationale forsknings- og udvekslingsopgaver inden for afgræsning, græsmarksstyring, og bæredygtighedsvurderinger. Han formidler international viden til det danske landbrug, udnytter udenlandske erfaringer og er med til selv at afprøve nye hypoteser.

Økologi og tab af næringsstoffer

Natur og miljø er afhængig af, at landbruget ikke forurener, taber næringsstoffer til overfladevand og atmosfære, og skåner biodiversitet. Ikke alle arealer i Danmark er lige følsomme, og derfor skal den enkelte bedrift og management på stedet tilpasses de naturlige tærskler og vilkår. Management er centralt i forhold til at kunne styre og reducere uønsket påvirkning af naturen. Frank er med til at vurdere hvilke konsekvenser dette har for økologisk drift. Her kan management blandt andet være det rette sædskifte, rettidighed, tilpasning af afgrødevalg, gødningstildeling, samt styret afgræsning og husdyrhåndtering.

SEGES Økologi

Frank arbejder i SEGES Økologi, der samlet set består af 25 medarbejdere. SEGES Økologi byder på en bred vifte af landbrugsfaglige, teknologiske og biologiske kompetencer, der tilsammen udvikler rådgivningsydelser, der er skræddersyet til de danske økologiske landmænd.
SEGES Økologi hjælper de økologiske landmænd med at finde løsninger på deres udfordringer, og er dermed med til at skabe vækst og udvikling af den økologiske jordbrugsproduktion.

Frank Oudshoorn er projektleder på følgende projekter (projekterne kan findes på seges.dk):

  1. Økologisk produktion under nye rammevilkår bestemt af recipienternes følsomhed
  2. OK- Net arable 
  3. Optimek - Optimering af mekanisk ukrudtsbekæmpelse
  4. Økologiske slagtesvin henter foderet i marken (Marksvin)
  5. Grass Q, of grass quantity and quality measurement

Frank Oudshoorn deltager i følgende projekter:
  1. NewCut - nye værktøjer til mekanisk ukrudtsbekæmpelse
  2. Bæredygtigt jordbrug gennem præcisionsdyrkning
  3. Strategisk bæredygtig udvikling på økologiske bedrifter (RISE)
  4. Faste kørespor i økologisk planteavl - Økologi i Sporet (i samarbejde med Aarhus Universitet)
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen