MENU
Konsulent arbejder ved computeren
Kim Wegener

Kim Wegener

Statsautoriseret revisor | Revision og regnskab

Erhvervsøkonomi

+45 8740 5567

+45 2425 1200

kiw@seges.dk

Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N

Tænk ledelse ud fra tal

Landmændenes regnskaber er af højeste kvalitet. Det er Kim Wegener med til at sikre ved at være de lokale rådgiveres ressourceperson på revision og regnskab. Han holder sig ajour med årsregnskabsloven og sørger for, at Ø90 kører med de sidste nye revisionsstandarder. Samtidig har han ekspertviden på erklæringer som assistance, review, udvidet gennemgang og revision.

Han er også en erfaren rådgiver. Som statsautoriseret revisor og tidligere partner i et stort revisionsselskab har han ledelseserfaring fra både små og store erhvervsvirksomheder. Hos den enkelte kunde agerede han som ledelsens højre hånd, var deres øjne ud i organisationen og var involveret i de strategiske beslutninger.

- Som rådgiver er jeg orienteret mod fremtiden. Jeg tænker ledelse ud fra tal og fokuserer altid på at få tallene omsat til handling. Strategisk ledelse og risikostyring ud fra regnskabstal. Her kan jeg komme med værdifuldt input til erhvervsvirksomheder.

Kim Wegener taler landbrugets sag som Landbrug & Fødevarers repræsentant i Regnskabsrådet under Erhvervsstyrelsen. Kim har desuden siddet i flere bestyrelser og gårdråd.

Seneste artikler på LandbrugsInfo

Om Erhvervsøkonomi

Kim Wegener har sin daglige gang i Erhvervsøkonomi. 

Blandt afdelingens 14 faglige medarbejdere arbejder nogle med analyser af landbrugets økonomiske styrke indenfor blandt andet indtjening og investeringer, kredit- og gældsforhold og benchmarking af landmændenes driftsøkonomiske resultater. 

Andre er specialister på regnskab og revision, budget- og økonomistyring samt strategi og ledelse. 

De økonomiske analyser bruges især af de lokale rådgivere, rådgivere i den finansielle sektor og landbrugets brancheorganisation Landbrug & Fødevarer.

Vil du vide mere?

Læs mere om, hvordan Kim Wegener kan hjælpe under "Revision og Regnskab"

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen