MENU
Fodring af kvæg
Johannes Frandsen

Johannes Frandsen

PPM, Livestock | KvægIT

Product Portfolio Managers

+45 8740 5336

+45 2171 7720

jhf@seges.dk

Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N

Manden med styr på it i kvægbruget

At udvikle et omfattende it-system, der håndterer en bred og dyb faglighed, kan være øretævernes holdeplads. Men i kvægbruget lykkes det. Systemet hedder DMS, og Johannes Frandsen er manden, der har ansvaret.

For at DMS til stadighed kan opfylde målet om at dække kvægbrugernes og rådgivernes behov for registrering og overblik over bedriftens data og nøgletal, er dataudveksling et nøgleord. En vigtig del af Johannes Frandsens virke er derfor at sikre det gunstige samarbejde med relevante firmaer, der er grundlaget for værdigivende dataudveksling mellem DMS og blandt andet malke- og foderudstyr. Dette arbejde foregår blandt andet via den internationale samarbejdsgruppe vedrørende kvæg, ICAR.

Johannes Frandsen er også involveret i implementeringen af DMS, hvilket medfører undervisning af såvel kvægbrugere som rådgivere samt deltagelse på landbrugsfaglige messer.

- Det er utroligt interessant og givtigt at møde brugeren direkte og blive konfronteret med deres oplevelse af systemet. Den del ville jeg nødigt undvære, fortæller Johannes Frandsen.

Johannes Frandsen er uddannet cand.agro.

Nordisk samarbejde

Johannes Frandsen er også ansvarlig for it-delen af det fælles nordiske system for fodermiddelvurdering, NorFor, som er motoren i foderdelen af DMS, ligesom han deltager i en analysegruppe med fokus på et øget nordisk it-samarbejde på kvægområdet. 

Derudover deltager han i SEGES’ tværfaglige forum for økonomistyring via Koordinationsgruppen for Produktions- og Økonomistyring (KPØ-gruppen).

Johannes Frandsen arbejder i afdelingen Kvæg-it, der samlet set består af 22 medarbejdere, der blandt andet står bag udvikling og vedligehold af it-værktøjerne DMS, Webdyr og Smartkoen.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen