MENU
Fodring af kvæg
Morten Lindgaard Jensen

Morten Lindgaard Jensen

Specialkonsulent | Miljøteknologi og - forvaltning

Anlæg & Miljø, Anlæg & Produktionsstyring

+45 8740 5571

+45 2493 0884

mlj@seges.dk

Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N

Jordbrugsteknolog med speciale i teknologi og miljøforvaltning.

Teknologier i kvægstalde er et både omkostningstunge og et gennemreguleret område på miljøsiden. Teknologimulighederne er mange, når man som kvægbruger renoverer sit staldanlæg, bygger nyt eller ændrer den måde, man bruger eksisterende bygninger. Eller når man som teknologivirksomhed udvikler ny teknologi til brug i kvægstalde.

Morten Lindgaard Jensen kan bistå alle parter, når det gælder tolkning af miljøregler og generel miljøforvaltning vedrørende kvægstalde.

- For firmaer, der udvikler ny teknologi til kvægstalde, som eksempelvis en sandvasker, strømateriale, eller gulvskraber kan det være en fordel at få en faglig konklusion på teknologiens formåen, og hvordan den skaber værdi for landmanden og for firmaet. Derfor udfører jeg blandt andet uvildige tests for private firmaer, fortæller Morten Lindgaard Jensen.

Seneste artikler på LandbrugsInfo

Seriøs sparring på miljøområdet

Miljøstyrelsen, konsulenter i Landbrug & Fødevarer, rådgivere i DLBR og faglige kollegaer i SEGES er blandt dem, der benytter Morten Lindgaard Jensen til sparring og præcisering af regler inden for fortolkning af miljøregulativer, blandt andet husdyrgødningsbekendtgørelsen og husdyrgodkendelsesloven.

Hans kompetencer kommer ydermere i spil, når han deltager som sagkyndigt medlem af Natur- og miljøklagenævnet vedrørende husdyrreguleringen og i Fødevareministeriets normtalsgruppe.

Teknologi og miljøeksperten arbejder i SEGES Kvægs afdeling for bedriftsledelse, der består af cirka 20 medarbejdere inden for områderne miljø, staldindretning, produktionsøkonomi, byggeri, arbejdsmiljø, ledelse og management.

Vil du vide mere?

Læs om rådgivningsydelsen "Indretning og funktionalitet i produktionsanlæg"

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen