MENU
16. december 2020

Ny alliance skal sikre gennembrud for plantebaserede fødevarer

SEGES og Food & Bio Cluster Denmark går sammen om at styrke jord-til-bord innovation og samarbejdet i branchen om udvikling af danske plantebaserede fødevarer. Målet er blandt andet at skabe velfungerende værdikæder og synergier på tværs, så erhvervet kan imødekomme fremtidens marked for plantebaserede ingredienser og fødevarer.
SEGES og Food & Bio Cluster vil skabe det samarbejde og netværk, der skal til for at udvikle værdikæderne inden for planter til fødevarer. I SEGES handler det blandt andet om forsøg og udvikling inden for planteavlen og dyrkning af afgrøder, der traditionelt ikke er dyrket på danske marker - for eksempel kikærter. Foto: Colourbox
SEGES og Food & Bio Cluster vil skabe det samarbejde og netværk, der skal til for at udvikle værdikæderne inden for planter til fødevarer. I SEGES handler det blandt andet om forsøg og udvikling inden for planteavlen og dyrkning af afgrøder, der traditionelt ikke er dyrket på danske marker - for eksempel kikærter. Foto: Colourbox

 

Efterspørgslen efter råvarer og plantebaserede ingredienser og færdigvarer ventes at stige, og danske forbrugere vil gerne købe dansk. Der er således stort potentiale i at hjælpe danske landmænd og fødevarevirksomheder og andre virksomheder i forsyningskæden til at gribe mulighederne på markedet for plantebaserede fødevarer.

Men der er i dag en række forhindringer for at kunne skabe vækst på området: Der mangler forskning, viden og kompetencer. Der er også behov for tekniske forsøgs-faciliteter og produktionsanlæg, og så skal der øget fokus på planteforædling og novel food godkendelser. I dag står de mange forskellige aktører i flere tilfælde alene uden en integreret værdikæde, så der er også et stor behov for at skabe netværk og samarbejde, og for eksempel koble landmænd og virksomheder sammen. 

Derfor danner Landbrug & Fødevarers videns- og innovationshus SEGES og Food & Bio Cluster Denmark nu en alliance, som skal styrke jord-til-bord innovation og samarbejde om udvikling af danske plantebaserede fødevarer. 

Alliancen SEGES og Food & Bio Cluster Denmark vil inden udgangen af 1. kvartal 2021 definere mindst tre værdikæder inden for plantebaserede fødevarer. Disse tre vil udgøre parternes hovedfokus i perioden frem mod 2023. Arbejdet vil blive understøttet af fælles projekter med ekstern finansiering på mindst 10 mio. kroner.

Råvareproduktion og forretningsudvikling kobles sammen
- Vi vil skabe et netværk og dermed en forbindelse mellem dem, der ved hvad markedet vil have og udvikler produkterne, og dem der skal producere råvarerne og ingredienserne. Samarbejde og synergier er alfa og omega for, at vi kan rykke på dette område, fastslår direktør for Innovation i SEGES, Lisbeth Shooter.
- Landmænd og dem, der skal bruge råvaren, skal kobles sammen, men forskningen, planteforædlingen og andre, der arbejder med innovation, skal også med, så de i samarbejde kan lave målrettet udvikling og markedsorienteret forskning, forsøg og tests, og brede viden ud og styrke kompetencerne på området. Det er det, der skal til, for at vi kan rykke på produktionen af plantebaserede fødevarer, siger hun.

Vil skabe kommerciel vækst gennem innovation og ny viden

Food & Bio Cluster Denmark er til for at styrke den vidensbaserede innovation og vidensamarbejde på tværs af hele værdikæden, og derfor ser organisationen det som en vigtig opgave at bidrage til udvikling indenfor det plantebaserede markedsområde. Det forklarer direktør Lars Visbech Sørensen.
- Vores fremmeste opgave er at skabe vækst og styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem øget innovation og styrket entreprenørskab. Den nye alliance om plantebaserede fødevarer handler i dén grad om at hjælpe producenter og virksomheder, som ønsker at gribe de forretningsmæssige muligheder på området, og derigennem skabe udvikling og kommerciel vækst. Med alliancen sikrer vi også, at der er et tilbud for alle landets aktører med interesse i området, siger Lars Visbech Sørensen.

Alliancen kommer i forlængelse af en strategi fra blandt andre Landbrug & Fødevarer, som peger på et behov for mere samarbejde samt udvikling og forskning i plantebaserede fødevarer, samt en række aktiviteter på området hos både SEGES og Food & Bio Cluster Denmark og organisationens medlemmer.

Kontakt:
SEGES: Direktør Lisbeth Shooter via pressekonsulent Marie Gang Larsen, 29 46 21 86, magl@lf.dk
Food & Bio Cluster Denmark: CEO Lars Visbech Sørensen via Head of Communications Jakob Wandel, 29 89 00 98, jwa@foodbiocluster.dk
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen