MENU
25. januar 2021

Nu fløjtes vigtig indsats mod plastik i gang

Et nyt samarbejde mellem landbruget og Det Nationale Plastikcenter skal sikre mindre plastikaffald og mere genanvendelse af plast i landbrugs- og gartnerierhvervet. SEGES bliver sekretariat for indsatsen, der formelt er sat i gang af Miljøministeriet og Landbrug & Fødevarer.
Miljøministeriet indgår, via Det Nationale Plastikcenter, nu et sektorsamarbejde med Landbrug & Fødevarer om at reducere landbrugsplast. Sektorsamarbejdet skal se på mulige konkrete løsninger på tværs af værdikæden – fra landbrug og gartnerier, til indsamlingsvirksomheder, plastvirksomheder, forhandlere og genbrugsvirksomheder. Sekretariatet for Sektorsamarbejdet kommer til at ligge hos SEGES. Foto: Colourbox
Miljøministeriet indgår, via Det Nationale Plastikcenter, nu et sektorsamarbejde med Landbrug & Fødevarer om at reducere landbrugsplast. Sektorsamarbejdet skal se på mulige konkrete løsninger på tværs af værdikæden – fra landbrug og gartnerier, til indsamlingsvirksomheder, plastvirksomheder, forhandlere og genbrugsvirksomheder. Sekretariatet for Sektorsamarbejdet kommer til at ligge hos SEGES. Foto: Colourbox

Allerede i dag sorterer landmænd plastikaffald, og cirka en fjerdedel af al plast i landbruget indsamles og genanvendes. Men regeringen har sat et mål om, at 50 procent af al plastik skal udsorteres til genanvendelse i 2025, og i 2030 skal det være 80%.

For at finde de løsninger, der skal til for at nå målet, indgår Miljøministeriet, via Det Nationale Plastikcenter, nu et sektorsamarbejde på landbrugsområdet sammen med Landbrug & Fødevarer. 

Læs om det her.

Sektorsamarbejdet skal se på mulige konkrete løsninger på tværs af værdikæden – fra landbrug og gartnerier, til indsamlingsvirksomheder, plastvirksomheder, forhandlere og genbrugsvirksomheder. 
Sekretariatet for Sektorsamarbejdet kommer til at ligge hos SEGES, som er landbrugets innovations- og videnscenter.

Specialkonsulent i SEGES, Mille Møller Nielsen står i spidsen for det nye sekretariat, og hun forklarer, hvorfor det ikke er lige til at finde løsningerne:

- Vi ønsker alle at bruge mindre plast og genanvende en større andel af vores plastforbrug. I landbrugs- og gartneri-erhvervet kan vi selv gøre en del, blandt andet gennem samarbejde om løsninger. Men vi støder vi også på praktiske udfordringer i forhold til for eksempel indsamling og genanvendelse, når plasten har forladt landbruget. Derfor har vi brug for myndighedernes og Det Nationale Plastikcenters hjælp, og derfor er især sektorsamarbejdet vigtigt. Den landmand eller gartner, der i dagligdagen sorterer plast, skal ikke gøre det forgæves. Målet er, at vi finder løsninger, der kan begrænse brugen af plast  og sikre mere genanvendelse af den plast, der er nødvendig, siger Mille Møller Nielsen.

SEGES satte allerede i 2020 fokus på genanvendelse af plastik i landbruget ved at samle mange af de aktører, der skal involveres, for at finde løsninger – lige fra landmanden selv, til gårdens leverandører og fødevareproducenterne. 

Det konkrete eksempel: Bornholm går forrest
På Bornholm følger landbruget det nye initiativ meget nøje og glæder sig over det nye sektorsamarbejde. Det siger virksomhedsrådgiver i Bornholms Landbrug & Fødevarer, Klaus Petersen. Øen har den helt særlige udfordring, at forbrændingsanlæggets kedler slukker i 2032, som et led i at gøre Bornholm til et affaldsfrit samfund. Dermed er der principielt kun to veje frem: At eksportere plastikaffaldet eller genanvende det.

- I Bornholms Landbrug & Fødevarer vil vi derfor sætte projektet Circlewrap i gang. Det skal forberede os til en fremtid, hvor landbrugsplast genanvendes 100 %, allerede i 2032 på Bornholm. Vi vil afsøge mulighederne for at indsamle og genanvende de forskellige typer af plastik fra landbrugssektoren. Vi vil også kortlægge, hvor meget plastaffald, der er i landbruget, hvilke typer, der er tale om og i hvor høj grad det kan genanvendes, samt hvilke udfordringer landmanden møder i den sammenhæng. Det er viden og erfaringer landbruget i hele landet kan gøre brug af, og derfor er vi glade for at der nu oprettes et sektorsamarbejde på området. Vi er jo i landbruget afhængige af plast til for eksempel sikring af hygiejne og kvalitet i ensilage, hø og halm til foder, så vi skal finde gode måder at håndtere det på, siger Klaus Petersen.

En række landmænd på Bornholm har allerede sagt ja til at være med i projektet, og det samme har affaldsselskabet Bofa og det lokale vognmandsfirma Fugato.
- Vi vil nu søge opbakning fra Bornholms Regionskommune. I foråret 2020 modtog Bornholm en pris på 500.000 euro, som siden er lagt i en grøn tilskudspulje, som netop støtter initiativer som vores, der skaber grøn omstilling på Bornholm og bidrager til visionen om et klimavenligt og CO2 neutralt samfund, siger Klaus Petersen.

Hos BOFA siger direktør Jens Hjul-Nielsen:
- På Bornholm har vi en vision om, at alt affald skal genanvendes eller genbruges i 2032, så vi ser frem til dette nye samarbejde med Bornholms Landbrug & Fødevarer om landbrugsplast, der vil bringe os tætte på vores mål. Det perspektivrige og banebrydende samarbejde om landbrugsplast er samtidig en del af vores udviklingsplatform Zero Waste Bornholm. Her går vi sammen med erhvervslivet og tester og udvikler nye cirkulære løsninger og forretningsmodeller, der skal bane vej for grøn eksport af danske teknologier og løsninger inden for cirkulær økonomi.


Pressekontakt SEGES/Landbrug & Fødevarer: Pressekontakt hos SEGES Marie Gang Larsen 29 46 21 86 magl@lf.dk eller L&Fs pressevagt 33 39 45 20
Pressekontakt Bornholms Landbrug & Fødevarer: Projektleder Klaus H. Petersen 24 20 84 02 khp@blf.dk
Pressekontakt hos BOFA: Jens Hjul-Nielsen, direktør i BOFA 56 92 55 10  jhn@bofa.dk
Pressekontakt hos Miljøministeriet: Presserådgiver i Miljøministeriet, Nina Maria Klok, 24 96 81 57, nimkl@mim.dkLuk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen