MENU
6. august 2020

Produktion af græsprotein er i gang

Danmarks første kommercielle anlæg til fremstilling af græsprotein er etableret, så foder med græsprotein kan forventes klar i dette efterår. SEGES sørger for vidensformidlingen og afholder webinar om græsprotein den 14. september.

Udviklingen af græsprotein, som en ny lokalt produceret proteinkilde, er nået en milepæl. Det første kommercielle produktionsanlæg er kommet i gang på landbruget Ausumgaard ved Struer, og anlægget skal levere økologisk græsprotein til Vestjyllands Andel, der bruger græsproteinet til foderblandinger hvor indholdet af importeret soja er minimeret.

Det er et stort skridt i retning af et mere bæredygtigt dansk landbrug, og i Landbrug & Fødevarer-SEGES er forventningen, at der snart vil komme flere anlæg til, og at store græsarealer i fremtiden skal dyrkes med henblik på at producere protein.

 

Det nye græsproteinanlæg er etableret i forbindelse med udviklingsprojektet TailorGrass, som gennemføres af Vestjyllands Andel, Ausumgaard, SEGES og R&D Engineering & Automation med tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø og Fødevareministeriet. SEGES vil i løbet af projektet, der løber til og med 2023, stå for at indsamle erfaringer og data om driften af anlægget og formidle viden om græsproteinproduktion til landmænd, virksomheder og andre med interesse for græsprotein.

 

Behovet for viden om den nye produktion vil SEGES imødekomme i første omgang ved at afholde et webinar om produktionen af græsprotein, og de muligheder der kan være i den nye produktion. Det er gratis at deltage i webinaret, der afholdes online mandag den 14. september kl. 8.30

Link til tilmeldingen findes her.

 

SEGES leder desuden projektet ”Værdiskabelse med græsprotein ”Græs-prof)” hvor produktionen af græsprotein bliver søgt yderligere optimeret. Projektet, der også har fået tilskud fra GUDP, gennemføres i samarbejde med DLF Seeds, Kverneland Group, Københavns Universitet, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, MaksiGrass Aps, Maskinstation Martin Børsting, Syddansk Universitet, Institut for Kemi, Bio- og Miljøteknologi, Semita Aps, Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab samt Aarhus Universitets institutter for Ingeniørvidenskab og Husdyrvidenskab.

 

Landbrug & Fødevarer er med i Dansk Protein Innovation, der er et partnerskab mellem interesseorganisationer, virksomheder og videninstitutioner og har til formål, at fremme og koordinere forskning og innovation for at øge en markeds-baseret og bæredygtig dansk produktion af protein til fødevarer og foder for at indfri bæredygtigheds- og forretningspotentialet i nye proteinkilder.

Dansk Protein Innovation følger udviklingen af græsprotein med stor interesse og ser store muligheder for dansk landbrug i denne nye produktion.


This contact box currently has no contact specified or has an unknown contact specified. Edit component properties to specify a contact.
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen