MENU
Med produkter fra Kvæg it er du sikker på, at du får lavet de lovpligtige registreringer.
DMS

DMS og SmartKoen

DMS giver dig overblik over din kvægproduktion. Og med SmartKoen kan du foretage registreringer direkte fra stalden.


Den daglige styring

Det er hurtigt og nemt at foretage registreringer i DMS. Udskrifterne i DMS er fleksible, så du kan tilpasse dem til bedriften, og få de oplysninger som er relevant. Og registreringsbillederne er forudfyldt med så mange oplysninger som muligt. Samtidig kan arbejdslisterne være til stor hjælp ved udpegning af dyr til fx goldning.

Ko-kortet giver overblik over det enkelte dyr. Søg blot på det ønskede dyr, og du vil derefter kunne se oplysninger om bl.a. mælkeproduktion, reproduktion, sundhed og afstamning mm.

Overblik over produktionen

Kritiske målepunkter giver både dig og dine medarbejdere et hurtigt overblik over, om de kritiske punkter i forhold til mælkeproduktionen kører efter planen.

Når DMS åbnes, gør alarmer opmærksom på, om et område afviger fra det forventede niveau. Du kan selv påvirke alarmgrænsen og dermed niveauet i din besætning, ligesom du selv kan tilføje bedriftens målsætning på de enkelte områder.

Med Nøgletalstjek kan du følge udviklingen i bedriftens nøgletal, og benchmarke dem mod bedrifter, der ligner din egen.

Et fælles værktøj

En af styrkerne ved DMS er, det er nemt at udveksle data og opgaver med f.eks. sin kvægrådgiver eller dyrlæge, da alle anvender det samme værktøj. Du kan f.eks. arbejde videre på en kopi af den foderplan, din rådgiver har udarbejdet, eller du kan bede din dyrlæge forberede sig på et bestemt kritisk målepunkt til næste rådgivningsbesøg. Du har også mulighed for at give dine medarbejdere adgang til udvalgte dele af DMS f.eks. SmartKoen.

Foder og økonomi

Med DMS kan du foretage justeringer i foderplanen eller optimere dine foderblandinger. Med få klik kan du få beregnet en besætningsprognose, når du vil se den forventede produktion ud fra nyeste viden. Med Foderkontrol får du værdifuld information om, hvorvidt fordringen kører, som den skal, eller der er noget, du skal reagere på. Din rådgiver kan se dine foderkontroller og give dig den sparring, du har brug for.

Du kan også bruge DMS til at udarbejde et produktionsbudget (budget for kvægholdet til og med dækningsbidrag) og overføre det til Ø90, så det indgår i det samlede budget.

SmartKoen

Med SmartKoen kan du hurtigt foretage registreringer i stalden via din smartphone. Alle oplysninger og registreringer synkroniseres med DMS. Med SmartKoen kan du også se oplysninger om den enkelte ko på Ko-kortet, og du kan bruge funktionen Blandeopskrift til at få en let og sikker tilpasning af din daglige fodring.

SmartKoen finder du ved at taste www.smartkoen.dk i din browser på din smartphone, og så er du i gang.

Installation

Installer DMS

Kundecenter

Kontakt

T: +45 7015 5015
E: kundecenter@seges.dk

Mandag-torsdag:
kl. 8:00-17:00

Fredag: 
8:00-15:30

Gå til support

landbrugsinfo.dk finder du de nyeste artikler om DMS.

Med dit abonnement på DMS har du også adgang til SmartKoen, hvor du kan foretage registreringer direkte på mobilen.

Kom i gang nu

Modtag nyhedsbreve om digitale løsninger

Hold dig opdateret med seneste nyt om SEGES Software produkter.Tilmeld dig her

DMS og SmartKoen

giver dig overblik og sikrer dig den bedste udnyttelse af dine data.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen