MENU
Med produkter fra Kvæg it er du sikker på, at du får lavet de lovpligtige registreringer.
DMS

DMS Dyreregistrering

DMS Dyreregistrering indeholder de værktøjer, du som professionel kvægbruger har behov for, og som gør det lidt lettere at være landmand.


Du får værktøjer til daglig styring, analyser og lister, foderplanlægning samt generel planlægning og opfølgning. DMS Dyreregistrering giver dig overblik over din kvægproduktion, og støtter dig i at tage de rigtige beslutninger.

Et fælles værktøj

En af styrkerne ved DMS Dyreregistrering er, at kvægbruger, medarbejdere, kvægrådgiver og dyrlæge anvender det samme værktøj, og det er derfor nemt at udveksle data og opgaver. Du kan f.eks. arbejde videre på en kopi af den foderplan, din rådgiver tidligere har udarbejdet, eller du kan bede din dyrlæge forberede sig på et bestemt Kritisk målepunkt til næste rådgivningsbesøg. Du har også mulighed for at give dine medarbejdere adgang til udvalgte dele af DMS Dyreregistrering fx SmartKoen.

Den daglige styring

Du kan lave registreringer med få klik, da registreringsbillederne er forudfyldt med så mange oplysninger som muligt. Udskrifterne i DMS Dyreregistrering er fleksible, så du kan tilpasse dem til bedriften, og få de oplysninger som er relevant. Samtidig kan arbejdslisterne være til stor hjælp ved udpegning af dyr til fx goldning.

Ko-kortet giver overblik over det enkelte dyr. Søg blot på det ønskede dyr, og du vil derefter kunne se oplysninger om bl.a. mælkeproduktion, reproduktion, sundhed og afstamning mm.

Overblik over produktionen

Kritiske målepunkter giver både dig og dine medarbejdere et hurtigt overblik over, om kritiske punkter i forhold til mælkeproduktionen kører efter planen.

Når programmet åbnes, gør alarmer opmærksom på, om et område afviger fra det forventede niveau. Du kan selv påvirke alarmgrænsen og dermed niveauet i din besætning, ligesom du selv kan tilføje bedriftens målsætning på de enkelte områder.

Med Nøgletalstjek kan du følge udviklingen i bedriftens nøgletal, og benchmarke dem mod bedrifter, der ligner din egen.

Foder

Du kan også foretage justeringer i foderplanen eller optimere dine foderblandinger. Med få klik kan du få beregnet en besætningsprognose, når du vil se den forventede produktion ud fra nyeste viden.

Med Foderkontrol får du værdifuld information, om fordringen kører som den skal, eller der er noget, du skal reagere på. Din rådgiver kan se dine foderkontroller og give dig den sparring, du har brug for.

Økonomi

I DMS Dyreregistrering kan du yderligere udarbejde et produktionsbudget (budget for kvægholdet til og med dækningsbidrag) og overføre det til Ø90, så det indgår i det samlede budget.

SmartKoen

Med SmartKoen på din smartphone slipper du for løse noter og dobbelt registreringer, da du hurtigt kan få lavet registreringerne i stalden. Samtidig kan du se oplysninger om den enkelte ko på Ko-kortet.

SmartKoen finder du ved at taste www.smartkoen.dk i din browser på din smartphone, og så er du i gang.

SmartKoen der giver mulighed for at lave registreringer og se oplysninger om den enkelte ko på smartphone, er også en del af DMS Dyreregistrering.

Kundecenter

Kontakt

T: +45 7015 5015
E: kundecenter@seges.dk

Mandag-torsdag:
kl. 8:00-17:00

Fredag: 
8:00-15:30

Gå til support

Kom i gang med DMS Dyreregistrering

Klik på linket for at installere programmet.

DMS Dyreregistrering

sikrer dig den bedste udnyttelse af dine data.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen