MENU
Med produkter fra Kvæg it er du sikker på, at du får lavet de lovpligtige registreringer.

SEGES Lager

Hold styr på dine beholdninger og sammenhæng på tværs af stald, mark og økonomi.

SEGES Lager er et selvstændigt værktøj, der giver overblik over din lagerbehold af såvel foder, planteværn, gødning, udsæd og solgte afgrøder. Værktøjet giver dig mulighed for at få et aktuelt overblik over:

  • Status på lagerbeholdninger
  • Forventninger til, hvornår lageret er tomt
  • Opgørelser på nettoudbytte og spild/tab på lageret
  • Præcis økonomisk status til produktionsregnskabet

Gå til Lager direkte fra DMS, EasyCow eller Landmand.dk, og brug det på din PC, tablet eller telefon. 

SEGES Lager er del af de øvrige digitale løsninger på plante- og kvægområdet, hvilket betyder, at lageret kan anvendes gratis, hvis du har abonnement på f.eks. DMSCropManager og FarmTracking.

SEGES Lager findes på dansk og engelsk.

Se hvordan SEGES Lager kan hjælpe dig


★ Agromek Star! 

Vi er ikke de eneste, som kan se potentialet i SEGES Lager – dommerudvalget ved dette års Agromek Stars tildeler nemlig SEGES Lager en stjerne. 

Grov og tilskudsfoder

Med udbytteregistrering på snitteren, eller manuelle indtastninger i f.eks. FarmTracking, ved du præcist, hvad der er kørt på lager. Med vejeudstyr på blanderen nedskrives beholdningen løbende, efterhånden som du fodrer. SEGES Lager beregner løbende dit forventede forbrug, og hvornår du kan forvente, at beholdningen er brugt.

Når beholdningen er brugt, beregnet SEGES Lager forskellen på den mængde, du har høstet, og den mængde der er udfodret. Du kan brug beregningen til at vurdere dit grovfodermanagement omkring ensilering, udtagning og udfodring.

Salgsafgrøder

I SEGES Lager kan du samle dine registreringer af høst og salg. Det giver overblik og sikrer sammenhæng mellem det, du har på lager, og det, der fremgår af din årsopgørelse eller budgetopfølgning. 

Planteværn

SEGES Lager viser dine beholdninger af pesticider. Samme data er tilgængelige i KemiTjek, FarmTracking og Mark Online.

Gødning og udsæd

Med SEGES Lager kan du se, hvad der er tilbage på lageret af de enkelte gødnings- og udsædstyper. 

Overblik til brug i økonomiopfølgning

I SEGES Lager kan du let få overblik over dine beholdninger f.eks. til brug ved budgetopfølgning i Ø90. Giv gerne din økonomiassistent adgang til selv at hente beholdningsoplysninger i SEGES Lager, så der er sammenhæng mellem dit lager og datagrundlaget for din økonomiopfølgning. 


Kundecenter

Kontakt

T: +45 7015 5015
E: kundecenter@seges.dk

Mandag-torsdag:
kl. 8:00-17:00

Fredag: 
8:00-15:30

Gå til support
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen