MENU
Få hjælp til at holde styr på økonomien med vores it produkter fra SEGES Software.
Ø90

Ø90 Online

Ø90 Online er det mest udbredte it-værktøj til økonomistyring i landbruget.

OBS: Ø90 Online udfases i 2022 og bliver i stedet afløst af landbrugets nye økonomistyringsprogram, InterCount. 

Læs mere om InterCount..  

Brancheløsningen anvendes til automatisk modtagelse af data fra leverandører og bankdata, kasseregistrering, momsopgørelse, fakturering, budgettering og opfølgning herpå, anlægskartotek og periodeopgørelse.

Programmet er onlinebaseret og afvikles via internettet, så al backup af data foretages automatisk, uden at du behøver at tænke på det.

Med Ø90 Online arbejder du og rådgivningsvirksomheden med det samme program og de samme data. Så slipper du både for at sende og modtage data, og kan nemt samarbejde med din sædvanlige kontaktperson, fordi det hele tiden er de samme data og it-værktøjer, I arbejder med.

Du kan bestille Ø90 Online hos din nærmeste DLBR virksomhed.

 


Bogholderi

Med modulet Bogholderi kan du selv ordne de meste almindelige opgaver ifm. bogføring af dit regnskab.

Du får funktionerne:

 • Salg (fakturering) – du kan oprette både PDF- og e-faktura.
 • Finans (kasseregistrering) – du kan bogføre alle bilag, eller lade systemet gøre det automatisk.
 • Lynmoms – du kan bestille en lynmoms til indberetning hos skat, som er en hurtig momsopgørelse uden afstemning.
 • Momsopgørelse og afslutning – du kan lave en momsafstemning, som indberettes direkte til skat eller få en oversigt til TAST-selv erhverv.
 • Økonomiopfølgning - du kan trække en opgørelse, der viser dit resultat.
 • Ind- og udlæsning af bogføringsmateriale – via systemet kan du få ind- og udlæst bogføringsmaterialet til og fra andre regnskabsprogrammer.
 • Dataoverførsel – automatisk overførsel af posteringer fra udvalgte leverandører, ex. Mejerier, slagterier og grovvareforretninger.
 • Digital kontoudtog – automatisk overførsel af dit kontoudtog fra din bank til Ø90 kasseregistrering.

Bogføringsmodulet er til dig, der selv vil kunne lave en digital faktura og selv vil lave din bogføring.

Bestil modulet Bogholderi hos din DLBR-virksomhed.

Økonomistyring

Med modulet Økonomistyring kan du arbejde med dit budget, budgetopfølgning og kortperiodisk opgørelse.

Du får funktionerne: 

 • Budget – du kan fx lave resultats- eller likviditetsbudget. Du kan også lave beskrivelser til budgettet, som du kan bruge til dialog med fx finansielle partnere.
 • Budgetopfølgning – du kan trække en budgetopfølgning for en given periode. Du kan også lave beskrivelser til budgetopfølgningen, som du kan bruge til dialog med fx finansielle partnere. 
 • Kortperiodisk opgørelse – du kan lave en kortperiodisk opgørelse, som giver et økonomisk indblik i resultat og likviditet for en given periode.
 • Økonomiopfølgning - du kan trække en opgørelse, der viser dit resultat
 • Ind- og udlæsning af bogføringsmateriale – via systemet kan du få ind- og udlæst bogføringsmaterialet til og fra andre regnskabsprogrammer.

Økonomistyringsmodulet er til dig, der selv vil lave dit budget.

Bestil modulet Økonomistyring hos din DLBR-virksomhed.

Regnskab

Med modulet Regnskab kan du kontrollere og arbejde med dit regnskab. Du kan også ind- og udlæse dit bogføringsmateriale. 

Du får funktionerne:

 • Control – du kan lave kontrol af de automatisk konterede posteringer, som er konteret ud fra eFaktura eller NemFakturaPlus. Der er foruddefinerede kriterier for, hvad du skal have fokus på ved afslutning af bogføringsprocessen og en kontrol af eventuelle afvigelser for en given periode. 
 • Momsopgørelse og afslutning – du kan lave en momsafstemning, som indberettes direkte til skat eller få en oversigt til TAST-selv erhverv.
 • Økonomiopfølgning – du kan trække en opgørelse, der viser dit resultat.
 • Periodeopgørelse – du kan låse kasseregistreringen og dermed lave et udkast til periodeopgørelsen. Du gennemgår en strømlinet proces med flere opgørelsesbilleder, så periodens aktiviteter bliver opgjort og afstemt. Du kan indsætte beholdningsværdier og afstemme bankkonti.
 • Anlægskartotek – du kan selv registrere ændringer i fx afskrivningsprofiler eller registrere anskaffelse af nyt aktiv.
 • Ind- og udlæsning af bogføringsmateriale – via systemet kan du få ind- og udlæst bogføringsmaterialet til og fra andre regnskabsprogrammer.

Regnskabsmodulet er til dig, der selv vil kunne færdiggøre dit regnskab.

Bestil modulet Regnskab hos din DLBR-virksomhed.


Bestil Ø90 Online

Få adgang til Ø90 Online - kontakt din nærmeste DLBR virksomhed

Luk

Start din søgning her

 • Søgning gav ingen resultater, prøv igen